Tabletkalar

sulfaprim__50tab.jpg
Hayvonlarning bakterial kasalliklarini davolash uchun vosita. 
Ta’sir etuvchi moddalari sulfamerazin va trimetoprimdir.