Home \ Mahsulotlar \ Ta'sir etish doirasi bo'yicha \ Antiparazitar vositalar \ SUSPENZIYALAR VA OG'IZ ORQALI ICHISH UCHUN ERITMALAR

SUSPENZIYALAR VA OG'IZ ORQALI ICHISH UCHUN ERITMALAR

metsalben25__1l.jpg
Hayvonlarning gelmintlarini qirish uchun antigelmint vosita.
Ta’sir etuvchi moddasi albendazol.
     1l_monezol
Monezol qora mollar, qo'ylar, echkilar, cho'chqalar, otlar, tovuqlar,
g'ozlar va o'rdaklarning gelmintlari va teridagi parazitlariga qarshi vosita.