Home \ Mahsulotlar \ Ta'sir etish doirasi bo'yicha \ Vitamin-mineral vositalar \ Og'iz orqali ichish uchun eritmalar

Og'iz orqali ichish uchun eritmalar

1l_butamin-O
Qishloq xo'jalik parrandalari uchun kompleks preparat. Butamin-O parrandalarda moddalar almashinuvini normallashtirish, mahsuldorlikni oshirish hamda rezistentligini oshirish uchun qo'llaniladi, metabolik va regenerativ jarayonlarni normallashtiradi, oqsil, yo'g va uglevod moddalarni organizomda to'planishini oshiradi, parrandalarni o'sishi va rivojlanishiga yordam beradi.