KUKUNLAR VA GRANULYATLAR

alklozan10.jpg
Qishloq xo’jalik hayvonlarining parazitlarini davolash va profilaktikasi uchun antigelmint vosita. Ta’sir etuvchi moddalari albendazol, klozantel.
mestalben10__500g.jpg
Foydalanish uchun tayyor, granullashtirilgan hayvonlarning
gelmintlarini qirish uchun preparat. Ta’sir etuvchi moddasi albendazol.

metramizol.jpg
Hayvonlarning gelmintlarini qirish uchun antigelmint vosita.
Ta’sir etuvchi moddasi tetramizol. 
panafenb.jpg
Hayvonlarning gelmintlarini qirish uchun antigelmint vosita.
Ta’sir etuvchi moddasi fenbendazol.