Eritmalar

polisulfon.jpg
Polisulfon - majmuiy akaritsid preparat bo’lib, hayvonlar qo’tirini davolash va profilaktika qilish uchun suvli eritma.
superkiller.jpg
«Superkiller-E» (25% kontsentratsiyali emulsiya sipermetrin)-piretroidli insekto-akaritsid preparatdir. Kana va qo'tirga qarshi vosita.